Naše kancelář poskytuje zkušené právní zastoupení a poradenství v oblasti trestního práva. Poskytujeme zastoupení před Policií i před soudy. Díky kvalitnímu zastoupení často věc ani nemusí dojít před soud!

Zastoupení u Policie: Pokud vás policie kontaktuje kvůli trestnímu řízení, je důležité, abyste si zajišťovali právní pomoc co nejdříve. Naše kancelář poskytuje právní zastoupení při výsleších u policie, pomáháme s přípravou obrany a s vyjádřením k obvinění. Díky našemu zastoupení se budete moci bránit a chránit svá práva v trestním řízení.

Poradenství v obhajobě: V případě, že vás policie obviní a postaví před soud, poskytujeme komplexní právní zastoupení v celém trestním řízení. Naše kancelář nabízí poradenství v oblasti trestního práva, zajišťuje přípravu obhajoby a snaží se dosáhnout nejlepšího možného výsledku pro klienta.

Zastoupení před soudem: Naše kancelář má dlouholetou zkušenost s trestními řízeními před soudy. Zajišťujeme kvalitní právní zastoupení před všemi soudy v České republice a snažíme se dosáhnout co nejlepšího výsledku pro naše klienty.

Podmíněné zastavení trestního stíhání: Pokud je možné trestní řízení ukončit podmíněně, naše kancelář vám pomůže s jeho vyjednáním a s vypracováním podmíněného zastavení trestního stíhání. Tato možnost může být vhodná pro případy, kdy obvinění není zcela vážné nebo kdy se jedná o první trestnou činnost.

Odškodnění za nezákonné stíhání: V případech, kdy došlo k nezákonnému zadržení nebo k obvinění bez dostatečných důkazů, můžete mít nárok na náhradu škody. V případě, že jste byli nespravedlivě stíháni nebo obviněni z trestného činu, může advokát pomoci s nároky na odškodnění. Může být velmi náročné prokázat, že bylo vaše stíhání nezákonné, a proto je důležité mít zkušeného právníka, který vám pomůže s tímto procesem.

Naše kancelář také nabízí pomoc s uplatněním různých nároků v souvislosti s trestním řízením, jako jsou například nároky na náhradu škody, újmy na zdraví, náhradu nákladů na právní zastoupení atd. Advokát vám poskytne veškeré potřebné informace ohledně vašich práv a pomůže vám s formulováním a uplatněním těchto nároků.

Naše advokátní kancelář je zkušeným partnerem v trestním právu a může vám poskytnout kvalitní právní zastoupení v různých trestních řízeních. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli chránit vaše práva a zajistili spravedlivý výsledek vašeho trestního řízení.