Pokud utrpíte zranění, můžete mít nárok na náhradu škody, Nárok na náhradu škody máte v případě, kdy někdo jiný než vy odpovídá za škodu, která vám vznikla. Jedním z typů náhrad, kterou můžete požadovat, je tzv. bolestné. Je to současně v podstatě první nárok coby náhrada za ublížení na zdraví, který máte. V tomto článku si popíšeme, co bolestné znamená, jak se vypočítává a proč je důležité obrátit se na advokáta v této záležitosti.

Co je bolestné?

Bolestné je náhrada za bolest, kterou utrpíte v důsledku zranění způsobeného cizím zaviněním. Může se jednat o fyzickou bolest, ale také o psychickou újmu, jako je například depresivní stav, úzkost nebo nespavost. V České republice jsou tyto nároky na bolestné upraveny v občanském zákoníku, kde se říká, že viník bolesti a diskomfortu je povinen poškozenému zaplatit náhradu za jeho bolest, a to v plné výši.

Jak se bolestné vypočítává?

Výše bolestného se vypočítává podle závažnosti zranění a délky trvání bolesti. K výpočtu výše bolestného se používají tabulky, které určují pevně stanovené částky na základě daného faktoru. Pro výpočet výše bolestného se používá tabulka bolestného, která je v České republice stanovena vládou. Tato tabulka stanoví konkrétní částky, které jsou přiznány na základě typu zranění a délky trvání bolesti. Částky jsou vyjádřeny v korunách. Pojišťovny velmi rády používají takové tabulky, ale už zapomínají na princip plného odškodnění bolesti tolikrát akcentovaný Ústavním soudem. My za účelem výpočtu bolestného používáme soudní znalce, kteří dokážou vyhodnotit i jednotlivé komplikace a ocenit i ty nejmenší zásahy do lidské integrity.

Příklady jednotlivých odškodnění BOLESTI v případě nejtypičtějších zranění při dopravní nehodě jsou následující:

  1. Zlomeniny: v případě zlomeniny ruky nebo nohy se vypočítává bolestné ve výši 15 000 až 30 000 Kč, v závislosti na délce trvání bolesti a závažnosti zranění. V případě komplikovaných stavů jsou pak částky podstatně vyšší.
  2. Poranění hlavy: pokud došlo k poranění hlavy a s tím souvisejícím otřesu mozku, může být výše bolestného stanovena až na 200 000 Kč.
  3. Poškození páteře: v případě poškození páteře může být výše bolestného stanovena na 60 000 až 150 000 Kč, v závislosti na závažnosti zranění a délce trvání bolesti.
  4. Zranění krku a zad: v případě zranění krku a zad se vypočítává bolestné ve výši 10 000 až 60 000 Kč, v závislosti na délce trvání bolesti a závažnosti zranění.
  5. Výčnělky a trhliny: v případě výčnělku kloubu nebo trhliny v kosti může být výše bolestného stanovena na 10 000 až 20 000 Kč, v závislosti na délce trvání bolesti a závažnosti zranění.

Co je ztížení společenského uplatnění?

ZSU jsou mezi lidmi známy jako trvalé následky, nicméně tyto nemusí být ve skutečnosti trvalé. Ztížení společenského uplatnění je jedním z nároků, které můžete uplatnit po nezaviněné nehodě nebo v rámci pracovního úrazu. Tento nárok má za cíl kompenzovat vám ztrátu schopnosti vykonávat činnosti, které byly dříve pro vás běžné a samozřejmé. Tyto činnosti mohou zahrnovat práci, sport, koníčky, ale i běžné každodenní činnosti, jako je například péče o děti nebo domácnost.

Při posuzování ztížení společenského uplatnění se bere v úvahu vaše zdravotní stav a míra omezení, kterou tuto činnost vykonávat můžete. Omezení mohou být trvalá nebo dočasná, ale v obou případech vám náleží kompenzace. Právní názor, že ztížení společenského uplatnění lze přiznat jen u prokazatelně trvalých následků, je mylný.

Výše odškodného za ztížení společenského uplatnění se stanovuje individuálně pro každého poškozeného a závisí na mnoha faktorech, jako je vaše věk, povolání, míra omezení, výše příjmu a další. Základem pro stanovení výše odškodného je tzv. „Tabulka ztrát na zdraví“, kterou používají pojišťovny jako orientační pomůcku. Opět tím pojišťovny velmi často získávají bezdůvodný prospěch, když klientům například vyplácejí náhrady (pokud vůbec nějaké) například na základě nařízení vlády (pro pracovní úrazy), byť je možné žádat odškodnění plné na základě občanského zákoníku.

Příkladem kompenzace za ztížení společenského uplatnění může být situace, kdy máte po nehodě zlomenou ruku a nemůžete tedy vykonávat své zaměstnání, které vyžaduje manuální práci. Pokud vám tedy nehoda způsobila ztrátu příjmu, který jste dříve měli, můžete mít nárok na kompenzaci. Dalším příkladem může být situace, kdy nemůžete nadále vykonávat svůj oblíbený sport, a tak vám přišel oduzet kus vašeho volného času a radosti ze života.

Jak se ztížení společenského uplatnění vypočítává?

Náhrada za ztížení společenského uplatnění se vypočítává na základě rozsahu a trvání tohoto ztížení. Většinou se bere v úvahu okruh aktivit, kterých se zraněná osoba nedokáže plně věnovat a na kterých ztratila možnost vydělávat, například v práci nebo při koníčcích. Výše odškodnění se může pohybovat v širokém rozmezí a závisí na konkrétní situaci a okolnostech daného případu.

Zde uvádíme několik příkladů odškodnění za ztížení společenského uplatnění:

  • Pokud se jedná o těžké zranění páteře nebo mozku a zraněná osoba ztratila schopnost výdělku a trvalé ztížení společenského uplatnění je značné, může být náhrada až několik milionů korun, klidně i 15 000 000 Kč v případě plného vyřazení ze společnosti.
  • Při zranění končetiny, které výrazně omezuje pohyb a způsobuje ztrátu pracovní schopnosti, může být náhrada za ztížení společenského uplatnění vyšší než 500 000 Kč.
  • U zranění, které sice nezpůsobilo trvalou ztrátu schopnosti výdělku, ale omezuje zraněnou osobu v konkrétních aktivitách, může být náhrada za ztížení společenského uplatnění nižší, například 50 000 až 1 000 000 Kč.

Je důležité mít na paměti, že výše odškodnění se vždy posuzuje individuálně a závisí na konkrétních okolnostech případu. Proto je důležité se obrátit na odborníka, který vám pomůže s vyčíslením a vymáháním nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Opět pro určení výše ztížení společenského uplatnění používáme soudní znalce – lékaře se zvláštní specializací – určení výše nemateriální újmy.