Jsme tady, abychom Vám pomohli s různými právními otázkami spojenými s nemovitostmi a zajistili Vám komplexní právní servis.

Vypořádání spoluvlastnictví

Vypořádání spoluvlastnictví může být komplikovanou záležitostí, zejména pokud se jedná o nemovitosti. Naše kancelář Vám pomůže s vypořádáním spoluvlastnictví a zajistí, aby byla Vaše práva a zájmy chráněny.

Vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti může být provedeno několika způsoby, záleží na dohodě mezi spoluvlastníky a jejich specifických okolnostech. Následují některé z možností:

  1. Výlučné vlastnictví – jedním z možných řešení je, že jeden ze spoluvlastníků převezme výlučné vlastnictví nad nemovitostí a druhý spoluvlastník dostane vyrovnání v jiné formě, jako např. peněžitou částku, část jiné nemovitosti atd.
  2. Prodej nemovitosti – druhou možností je prodat celou nemovitost a získané prostředky rozdělit mezi spoluvlastníky. Tento způsob může být výhodný zejména v případech, kdy spoluvlastníci nemají společné zájmy v dalším využívání nemovitosti.
  3. Rozdělení nemovitosti – pokud je to možné a vhodné, může být nemovitost rozdělena mezi spoluvlastníky tak, aby každý získal vlastní podíl, který mu náleží. To se obvykle uplatňuje u nemovitostí, které lze rozdělit na jednotlivé části, jako např. byty v bytových domech.
  4. Nájem nemovitosti – v některých případech může být výhodné, aby se spoluvlastníci dohodli na nájmu nemovitosti. Jeden z nich by pak získával nájemné a druhý by získal vyrovnání v jiné formě.

Každý případ spoluvlastnictví k nemovitosti je unikátní a záleží na konkrétních okolnostech. Naše kancelář Vám pomůže s vypořádáním spoluvlastnictví a doporučí Vám nejvhodnější způsob, který bude nejvíce vyhovovat Vašim potřebám a zájmům.

Pozor ale! Jakmile je zahájeno soudní řízení, soud má velmi svázané ruce v tom, jak ohledně vypořádání spoluvlastnictví postupovat. Jedná se pak často o souboj čísel a argumentů – k tomu je potřeba znát judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která je pro obecné soudy do značné míry závazná.

Vypořádání společného jmění manželů obsahující nemovitost

Pokud se rozvádíte a Vaše majetkové vztahy s manželem/manželkou jsou složité, naše kancelář Vám pomůže s vypořádáním společného jmění manželů, včetně nemovitostí. Zajistíme, aby byla provedena spravedlivá a vyvážená rozdělení majetku.

Cena zastoupení při vypořádání spoluvlastnictví/vypořádání SJM

Jakékoliv spory týkající se nemovitostí dokáží být vždy velmi nákladné. Snažíme se toto zohlednit a používáme 50% snížení hodnoty, ze které se vypočítává odměna advokáta tak, abychom alespoň částečně kompenzovali nákladnost sporu. Výjimkou nejsou ani dohody na tom, že proběhne zálohová platba na začátku za 3 úkony právní služby a celkové vyrovnání proběhne až po vyřešení právního sporu. Snížená bonita klienta přeci nemůže převažovat nad právem na spravedlivé vyřešení sporu.

Vypracování smluv na prodej nemovitostí

Při prodeji nemovitosti je důležité mít správně sepsanou smlouvu. Naše kancelář Vám pomůže s vypracováním smluv na prodej nemovitostí, které zajistí, aby byla chráněna Vaše práva a zájmy.

Realizace advokátní úschovy listin i peněz

Pokud potřebujete zajistit správu peněz nebo dokumentů vztahujících se k Vašim nemovitostem, naše kancelář Vám může pomoci s realizací advokátní úschovy. To zajistí, že Vaše peníze a dokumenty budou správně a bezpečně uloženy.

Spolupráce s realitními kancelářemi

Pokud spolupracujete s realitními kancelářemi při prodeji nebo nákupu nemovitostí, naše kancelář Vám může pomoci s veškerým právním servisem, který potřebujete. Zajistíme ověření podpisů klientů a další potřebné právní kroky.

Cena za realizace smluvní dokumentace

U nás předem víte, kolik zaplatíte. Nehledě na složitost, nehledě na požadavek ochrany advokátní úschovou, nehledě na množství účastníků, u nás platíte jednu jedinou paušální úhradu za realizaci převodu nemovitosti – 8.000,- Kč bez DPH 21%, celkem tedy 9.680,- Kč.

Zkontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich služeb, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu, abychom Vám pomohli s Vašimi právními potřebami týkajícími se nemovitostí.