Články

Wednesday, 18 March 2015 07:26

Výpověď z nájmu bytu nájemcem při sjednání nájmu na dobu určitou

Written by
Rate this item
(2 votes)
najemnismlv najemnismlv
Dříve byl nájemce chráněn pro případ, že se rozhodl vypovědět nájem bytu uzavřený na dobu určitou podstatně více, než je tomu od účinnosti "nového" občanského zákoníku. Podle předchozí úpravy mohl nájemce jakýkoli nájem (na dobu určitou či neurčitou) vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Jako advokát bych se nerad uchýlil k neuváženému hodnocení relativně komplexního právního díla, jakým občanský zákoník bez pochyb je, nicméně rád bych poznamenal, že minimálně v Děčíně je praxe pronajímatelů taková, že uzavírají nájemní smlouvy s nájemci spíše na dobu určitou. Samozřejmě, velká část pronajímatelů je v podstatě slušná a je přístupná dohodě na skončení nájmu, jako advokát jsem se ale také setkal s přístupem pronajímatelů takovým, že tito v žádném případě neumožňují skončení nájmu dříve, než k uplynutí doby, na jakou byl nájem sjednán, a to dokonce ani, když si nájemci najdou za sebe plnohodnotnou náhradu.

Nájemce totiž může vypovědět nájem na dobu určitou jen, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.
Důvodová zpráva jako příklad takové změny uvádí získání práce v jiném místě, kam nebude možné bez obtíží z dosavadního bydliště dojíždět.
Jaké další změny okolností považuji za rozhodné a tedy kvalifikované důvody pro výpověď nájemcem z nájmu sjednaného na dobu určitou?
- získání jiné práce v místě vzdáleném tak, že dojíždění do daného místa se stane podstatně složitějším - (očekávání) narození dítěte, kdy rodina chce získat větší životní prostor a tedy najít větší byt - rozchod s dosavadním partnerem, či rozvod s manželem, přičemž tento přispíval na nájemné či jej přímo hradil - uvolnění bytu úmrtím zůstavitele, kdy novým vlastníkem je právě nájemce, či získání vlastního bydlení jiným způsobem - jiná obdobně významná změna socioekonomického pozadí nájemce

Podle výkladového stanoviska č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti je výpovědní doba tři měsíce (analogické použití § 2222, § 2231 s § 2288 OZ).
Nelze jinak, než souhlasit, že pokud je praxe pronajímatelů taková, jak uvádím shora, tj. připustíme-li, že tito raději uzavírají nájemní smlouvy na dobu určitou s jejich následným prodlužováním, utrpěla práva nájemců vcelku zásadní zásah. Mám za to, že by občanský zákoník v tomto ohledu mohl doznat drobné novelizace, která by spočívala například v inkorporaci například následujícího ustanovení "Pakliže mezi týmž stranami došlo od vzniku nájmu již nejméně jednou k prodloužení nájemní smlouvy či jejímu opakovanému uzavření na dobu určitou, ustanovení § 2287 se nepoužije."
Read 87 times Last modified on Friday, 21 September 2018 16:52
Login to post comments