Články

Mgr. Vít Pavko, advokát

Mgr. Vít Pavko, advokát

Dříve byl nájemce chráněn pro případ, že se rozhodl vypovědět nájem bytu uzavřený na dobu určitou podstatně více, než je tomu od účinnosti "nového" občanského zákoníku. Podle předchozí úpravy mohl nájemce jakýkoli nájem (na dobu určitou či neurčitou) vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Jako advokát bych se nerad uchýlil k neuváženému hodnocení relativně komplexního právního díla, jakým občanský zákoník bez pochyb je, nicméně rád bych poznamenal, že minimálně v Děčíně je praxe pronajímatelů taková, že uzavírají nájemní smlouvy s nájemci spíše na dobu určitou. Samozřejmě, velká část pronajímatelů je v podstatě slušná a je přístupná dohodě na skončení nájmu, jako advokát jsem se ale také setkal s přístupem pronajímatelů takovým, že tito v žádném případě neumožňují skončení nájmu dříve, než k uplynutí doby, na jakou byl nájem sjednán, a to dokonce ani, když si nájemci najdou za sebe plnohodnotnou náhradu.